Wednesday, December 29, 2010

sleepless in seattle

DVD owned
watched alone

Tuesday, December 28, 2010

kate & leopold

DVD owned
watched alone

Sunday, December 26, 2010

virgin road

DVD borrowed from tsutaya
watched with shaun and sakuchan.
watched all 11 episodes in 1 day.

takeda tetsuya no engi ga hanpanai.
chooo mukashi no drama tte kanji dakedo,
it was kekkou good.
miru kachi ari.

Friday, December 24, 2010

Thursday, December 23, 2010

Saturday, December 18, 2010

Friday, December 17, 2010

Wednesday, December 15, 2010

Monday, December 6, 2010

Easy A

on computer
watched alone

i kekkou liked it!
amanda bynes ga haitteru eiga tte kekkou suki kamo.
although she wasnt the shuyaku for this one.
kono emma stone iikanji. i like.
nanka kono eiga no naka no kazoku no kankei ga
sugoi suki. like her interaction with her family.
haha soko no bubun chotto komakai toko dakedo,
hoka no parts mo suki datta. happy chick flick
seikou tte kanji. ahha and the devil/lobster guy
is cute. hahaha momomo stereo motte soto ni
dareka konai kana. HAHAHA....